O przedszkolu

Profil przedszkola

WSZYSTKIM OSOBOM ODWIEDZAJĄCYM NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJEMY…

    MIŁĄ I SERDECZNĄ ATMOSFERĘ ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI,

DZIECIOM…
INTERESUJĄCE I RÓŻNORODNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I ZABAWY,
ESTETYCZNIE I FUNKCJONALNIE URZĄDZONE SALE ZABAW I ZAJĘĆ,

RODZICOM…
MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁDECYDOWANIA O SPRAWACH PRZEDSZKOLA ORAZ PODEJMOWANIA RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I PLACÓWKI,
BIEŻĄCĄ WYMIANĘ SPOSTRZEŻEŃ NA TEMAT ROZWOJU DZIECKA...


ORAZ WIELE, WIELE INNYCH DZIAŁAŃ. 

Profil przedszkola

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN.

Zajęcia dydaktyczne

Naszym głównym założeniem przy realizacji podstawy programowej jest zachowanie odpowiednich proporcji między edukacją, a zabawą i odpoczynkiem dzieci. Ramowy rozkład dnia zawiera stałe elementy, których powatrzalność zapewnia dziecku komfort zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. 


Metody służące realizacji podstawy programowej

Przygotowanie do nauki czytania:

 Odmienna nauka czytania Ireny Majchrzak

"Umiejętność wzrokowego rozpoznawania liter i poznanie fonetycznej funkcji każdej z nich wystarczy, aby dziecko mogło samodzielnie wprawiać się w czytaniu. Umiejętność głoskowania będzie wynikiem czytania, a nie warunkiem."

Podstawowe założenia metody:

- globalne odczytywanie imion oraz nazw przedmiotów otaczających dzieci

- ćwiczenia analityczno-syntetyczne

- wzbogacanie słownika

- rozwijanie mowy komunikatywnej

- ćwiczenia w kształtowaniu wszystkich zmysłów

- wyzwalanie pozytywnych emocji wpływających na zainteresowanie dzieci kodem literowym

 Przygotowanie do nauki pisania:

1. Metoda Dobrego Startu - wybrane elementy

metody i ćwiczenia usprawniające umiejętność rysowania i pisania opracowane przez prof. M. Bigdanowicz

Podstawowe założenia tej metody:

- ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowego chwytu i sposobu trzymania ołówka lub długopisu

- ćwiczenia usprawniające kontrolę siły nacisku ręki dziecka w trakcie pisania

- kształtowanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania (automatyzacja ruchów)

- ćwiczenia precyzji ruchów

- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej


Dziecięca matematyka (edukacja matematyczna)
 

Program edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej obejmuje 12 kręgów tematycznych.
 

1.      Orientacja przestrzenna , czyli kształtowanie umiejętności , które pozwalają dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym , co się wokół niego znajduje. 

2.      Rytmy traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupienia uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. 

3.      Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.

4.      Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. 

5.      Rozwijanie umiejętności mierzenia  długości w zakresie dostępnym przedszkolakom.

6.      Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. 

7.      Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych. 

8.      Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia. 

9.       Mierzenie płynów. 

10.   Intuicje geometryczne , czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach przdszkolaków.

11.   Konstruowanie gier przez dzieci.

12.Zapisywanie czynności matematycznych  zgodnie z możliwościami przedszkolaków.